Need quality death metal fast? press...
Need quality death metal fast, press...

Cornelis Vreeswijk -Osjungna Sånger book

59.00kr

In stock

Categories: ,

Description

Published by: Bromberg Bokförlag 1990
254 pages written in Swedish
Written by: Cornelis Vreeswijk

Det är en rik diktning Vreeswijk lämnade fter sig. Den har visat sig vara mer omfattande än någon kunde ana, nu när de opublicerade texterna efter hand har lyfts fram. Osjungna sånger ä rden tredje i raden av Vreeswijks skrifter, efter Sånger (1988) och Dikter (1989). Denna bok innehåller sånger som av skalden förblev osjungna, till stor del därför att han inte hann sätta melodi till dem. De bortåt tvåhundra nyupptäckta sångerna sträcker sig i tid över hela Vreeswijks karriär, från före skivdebuten 1964 och fram till den sena Fatumediktningen. Se bild för tex Polaren Per och Gunnar Sträng i Strängs Piska.